2020

 

 

מקרה כלבת מספר 20 – בכלב, בישוב ראמהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet-13-4-2021.aspxמקרה כלבת מספר 20 – בכלב, בישוב ראמה
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מקרה כלבת מספר 16 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_16.aspxמקרה כלבת מספר 16 – בטלה (כבשים), בישוב חד-נס