2020

​​

 

 

הודעה דחופה לOIE פה וטלפיים - 5.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Immediatre-notification-FMD-05-01-21.aspxהודעה דחופה לOIE פה וטלפיים - 5.1.21
דיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E פה וטלפיים - 6.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/pe_tlafaim_6-1-21.aspxדיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E פה וטלפיים - 6.1.21
דיווח המשך מספר 5 ל-O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 27.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-5-EHDV-27-12-20.aspxדיווח המשך מספר 5 ל-O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 27.12.20
דיווח המשך H5N8 מספר 11 ל OIE - תאריך 27.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-11-H5N8-27-12-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 11 ל OIE - תאריך 27.12.20
דיווח המשך H5N8 מספר 10 ל OIE - תאריך 12.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-10-H5N8-12-12-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 10 ל OIE - תאריך 12.12.20
דיווח המשך ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 7.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-3-EHDV-07-12-20.aspxדיווח המשך ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 7.12.20
דיווח המשך מספר 4 H5N8 בעופות בר מתאריך 6.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-4-H5N8-wild-animals-06-12-20.aspxדיווח המשך מספר 4 H5N8 בעופות בר מתאריך 6.12.20
דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 29.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/EHDV_29-11-20.aspxדיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 29.11.20
הודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Immediate-notification-EHDV-17-11-20.aspxהודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.20
דיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-EHDV-19-11-20.aspxדיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 8 ל-OIE מתאריך 5.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/דיווח-המשך-H5N8-מספר-8-ל-OIE-מתאריך-5-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 8 ל-OIE מתאריך 5.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 7 ל-OIE מתאריך 4.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/7-H5N8-04-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 7 ל-OIE מתאריך 4.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 6 ל-OIE, תאריך - 6.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-06-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 6 ל-OIE, תאריך - 6.11.20
הודעת המשך מספר 3 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 29.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_3-H5N8--29-10-20.aspxהודעת המשך מספר 3 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 29.10.20
דיווח המשך H5N8 ל-OIE מספר 5 - 29.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-29-10-20.aspxדיווח המשך H5N8 ל-OIE מספר 5 - 29.10.20
הודעת המשך מספר 2 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 26.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/2-H5N8-ofot_bar_-26-10-20.aspxהודעת המשך מספר 2 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 26.10.20
הודעת המשך H5N8 מספר 4 ל-OIE תאריך - 26.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-wild-animals-26-10-20.aspxהודעת המשך H5N8 מספר 4 ל-OIE תאריך - 26.10.20
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20
H5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-3-H5N8-19-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-15-10-20.aspx H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_1_H5N8-14-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20
הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-ofot_bar_of_t_14-10-20.aspx הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20
הודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot-H5N8-13-10-20.aspxהודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.20
דיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/dever_tzon_13-10-20.aspxדיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.20