2009

 

 

הודעה דחופה ל-O.I.E כחול הלשון - 6/10/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2011/Pages/chol_lashon_oie.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E כחול הלשון - 6/10/2010
דיווח כחול הלשון זן 8 ל-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2009/Pages/khol_lashon_zan_8.aspxדיווח כחול הלשון זן 8 ל-O.I.E
כחול הלשון הודעת המשך 1 ל-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2009/Pages/khol_lashon_hemshech_5_09.aspxכחול הלשון הודעת המשך 1 ל-O.I.E