​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם בעברית
שם באנגלית
בעל חיים
אטיולוגיה
אלח דם מדמםHaemorrhagic Septicemia בקרחיידק
ברוצלוזיס הבקר(Brucellosis (Brucella abortus בקרחיידק
ניוקסלNEWCASTLE DISEASE עופותנגיף
דבר הבקרRinder Pest בקרנגיף
דלקת מדבקת של קרום החזהCBPP - Contagious Bovine Pleuropneumonia בקרחיידק
זניבן הכיס (בקר)Cysticercus bovis בקרטפיל
זיהום נגיפי של חדקן לבןWhite sturgeon iridoviral disease דגיםנגיף
טריכומונוזיסTrichomonosis בקרטפיל
נזלת ממארתSheep Associated Malignant Catarrhal Fever (SA-MCF) בקרנגיף
ספגת המוח בבקרBovine spongiform encephalopathy בקרפריון
קטרת העורLumpy Skin Disease בקרנגיף
קמפילובקטריוזיס של מערכת המין בבקרbovine genital campylobacteriosis בקרחיידק
שחפת הבקרBovine Tuberculosis בקרחיידק
חיפושית הדבורים הקטנהSmall hive beetle infestation דבוריםחיפושית
זיהום של סלמונידים על ידי YESINIA RUCKERIYERSINIOSIS - ENTERIC RED MOUTH דגיםחיידק
מחלת האביב הנגיפית בקרפיוניםSPRING VIREMIA OF CARP דגיםנגיף
נמק נגיפי של המוחVIRAL NERVOUS NECROSIS דגיםנגיף
שלבקת עונתית של קרפיונאיםKOI HERPESVIRUS KHV דגיםנגיף
דבר חזירים אפריקאיAfrican swine fever חזיריםנגיף
דבר חזירים קלאסיHog Cholera, Classical swine Fever חזיריםנגיף
דלקת מדבקת של הקיבה והמעיTransmissible gastro enteritis חזיריםנגיף
דלקת מוח הנגרמת מווירוס הניפאNipah Virus Encephalitis חזיריםנגיף
דלקת מנוונת של האף בחזירProgressive/Non-progressive Atrophic Rhinitis (PAR/NPAR) חזיריםנגיף
מחלת החזירים השלפוחיתיתSwine Vesicular Disease - SVD חזיריםנגיף
מחלת טשןTeschen disease or Enterovirus Encephalomyelitis חזיריםנגיף
סינדרום הרבייה והנשימה בחזיריםPorcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) חזיריםנגיף
תולעת התרמילTrichinella spiralis חזירים, בקר, צאן, סוסים, מיני בעלי חיים שוניםטפיל
וירוס האנטהHantaviruses ממשפחת bunyaviridae מכרסמים וארנבוניםנגיף
טולרמיהTularemia מכרסמים וארנבוניםחיידק
אנמיה מדבקת בקלוטי פרסהEquine infectious anemia סוסיםנגיף
דבר הסוסים האפריקניAfrican horse sickness סוסיםנגיף
דורינהDourine סוסיםטפיל
דלקת המוח וחוט השדרה בקלוטי פרסהEastern and Western equine encephalomyelitis סוסיםנגיף
דלקת הריאות והאף בסוסיםEquine rhinopneumonitis סוסיםנגיף
דלקת מוח וחוט השדרה הוונצואלינית בסוסיםVenezuelan equine encephalomyelitis סוסיםנגיף
דלקת עורקים נגיפיתEquine viral arteritis סוסיםנגיף
דלקת רחם מדבקת בסוסותContagious equine metritis סוסיםחיידק
נחרתGlanders סוסיםחיידק
סורהSurra סוסיםנגיף
סלמונלה אבורטוס אקוויSalmonellosis abortus equi סוסיםחיידק
שפעת הסוסיםEquine Influenza סוסיםנגיף
דלקת כבד נגיפית של ברווזיםDUCK  VIRUS  HEPATITIS עופותנגיף
דלקת מעיים נגיפית של ברווזיםDUCK VIRAL ENTERITIS DUCK PLAGUE עופותנגיף
דררתAVIAN CHLAMYDIOSIS(PSITTACOSIS, ORNITHOSIS) עופותחיידק
לאוקוסיסAVIAN  LEUKOSIS עופותנגיף
מיקופלסמה גליספטיקום - מיקופלסמוזיסMYCOPLASMA GALLISEPTICUM -MYCOPLASMOSIS עופותחיידק
סלמונלוסיס (עופות)(SALMONELLOSIS (Avian עופותחיידק
שחפתAVIAN TUBERCULOSIS עופותחיידק
שפעת העופות בעלת אלימות גבוהה​AVIAN INFLUENZA עופותנגיף
סלמונלה (פולורום/ גלינרום / אריזונה) בעופותSALMONELLA(PULLORUM\GALLINARUM\ARIZONA) עופותחיידק
אבעבועות כבשים (צאן)Sheep Pox צאןנגיף
אגלקטיא מדבקתContagious agalactia צאןחיידק
ברוצלוזיסBrucellosis צאןחיידק
דבר צאןPeste des petits ruminants (PPR) צאןנגיף
דלקת מוח ופרקים מדבקת בעיזים(Caprine arthritis encephalitis (CAE צאןנגיף
הפלה אנזואוטית בכבשים / כלמידיהEnzootic abortion of ewes צאןחיידק
מאדי ויסנהMaedi Visna, Ovine progressive pneumonia צאןנגיף
סקרייפיScrapie צאןפריון
אבולה - קדחת דימומיתEbola hemorragic fever מיני בעלי חיים שוניםנגיף
גחלת, גמרתAnthrax מיני בעלי חיים שוניםחיידק
דלקת המוח היפניתJapanese encephalitis סוסים, חזיריםנגיף
דלקת הלוע השלפוחיתיתVesicular stomatitis (VS) בקר, סוסים, חזיריםנגיף
כחול הלשוןBluetongue צאן, בקר, מיני בעלי חיים שוניםנגיף
כלבתRabies מיני בעלי חיים שוניםנגיף
מחלת אוז'סקיPseudorabies (Aujesky's Disease) בקר, צאן, חזירים, סוסים, מכרסמים וארנבונים, מיני בעלי חיים שוניםנגיף
מחלת הפה והטלפייםFMD - Foot and Mouth disease בקר, צאן, חזירים, מיני בעלי חיים שוניםנגיף
עכברתLeptospirosis מיני בעלי חיים שוניםחיידק
קדחת דימומית קרימיאן קונגוCrimean-Congo hemorrhagic Fever(CCHF) בקר, צאןנגיף
קדחת השקע האפריקאיRift valley Fever בקר, צאן, מיני בעלי חיים שוניםנגיף
קדחת קיוQ  fever מיני בעלי חיים שוניםחיידק
רימת הבורג האמריקאיתThe new world screwworm (Primary screwworm; American screwworm) מיני בעלי חיים שוניםטפיל
רימת הבורג של העולם הישןOld World Screwworm בקר, צאןטפיל
תסמונת לב מימית בבקר וצאןCowdriosis, Heartwater צאן, בקרחיידק
זניבן הכיס (בחזירים)Cysticercus cellulosa, porcine cysticercosis חזיריםטפיל
קדחת מערב הנילוסWest Nile Fever מיני בעלי חיים שונים, סוסים, עופותנגיף