מחלות בעלי חיים וזואונוזות

מאגר מאפיינים אפידמיולוגיים של מחלות בעלי חיים וזאונוזות (מחלות בעלי חיים המועברות לאדם)

​​​​​​​