מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתמיקופלסמה גליספטיקום - מיקופלסמוזיס
שם המחלה באנגליתMYCOPLASMA GALLISEPTICUM -MYCOPLASMOSIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)MYCOPLASMA GALLISEPTICUM
תפוצה בעולםרחבה   
תפוצה בישראלמצומצמת
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםכל עופות המשק, ציפורי בר, כמעט כל בעלי הכנף   
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםעופות חצר? להקות רב גיליות, ציפורי שיר (פינקים) 
סימנים קליניים בבעלי חייםבעופות - מחלת נשימה (אקוטית או כרונית): סינוסיטיס, נזלות, דלקות עיניים וראש
מקור ההדבקהעופות נגועים 
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חיים

אנכית ואופקית:

אופקית: מגע עם עופות נגועים (קלינית או תת-קלינית). אפשרי גם על ידי FOMITES. בני אדם (העברה מכנית). 
אנכית: מאמהות נגועות לצאצאים

דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבקטריולוגיה, סרולוגיה, PCR, בידוד חיידק, אבחון מולקולרי  
אפשרות אבחון במעבדות שדהבקטריולוגיה וסרולוגיה
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. השמדת הלהקה שנמצאה בה המחלה באופן וולנטרי בלהקות רביה, כמעט כל להקה נגועה 
6. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים - בלולים של להקות רבייה הם בדרך כלל בעלי בטיחות ביולוגית גבוהה ולכן ניתן להתייחס אליהם כיחידות נפרדות וסגורות
7. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה - במקרים בהם הלהקה לא הושמדה
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא​