מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתקדחת קיו
שם המחלה באנגליתQ  fever
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)Coxiella burnetti
תפוצה בעולםמרבית העולם
תפוצה בישראלכל הארץ
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםתסמונת דמוית שפעת, חום גבוה, דלקת ריאות, פגיעה בשסתומי הלב ואברים אחרים.
סוגי בעלי חיים נפגעיםמעלי גירה
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמעלי גירה, חתולים, בעלי כנף, חיות אחרות
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות
מקור ההדבקההפרשות רחם מחיות נגועות, חלב ומוצריו
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמערכת הנשימה, מערכת העיכול
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםמערכת הנשימה, מערכת העיכול, קרציות
שיטות אבחון המחלהמשטחי שליה, PCR, משטחי שליה
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בצרפת
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח ממוקד – ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
4. חיסון שוטף 
5. חיסון בעת אירוע
6. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה
7. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות יבוא המחייבות חופשיות ממחלה​