מאגר מחלות בעלי חיים

​​

שם המחלה בעבריתכלבת
שם המחלה באנגליתRabies
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)Lyssavirus Genotype 1 (Rabies(
תפוצה בעולםכלל עולמית
תפוצה בישראלגליל, גולן, עמק המעיינות. לעתים ערבה
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםסימנים עצביים, מוותסימנים עצביים, מוות ודאי
סוגי בעלי חיים נפגעיםיונקים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםסימנים עצביים, שינוי בהתנהגות, נטייה לנשוך, מוות ודאי
מקור ההדבקהבעלי חיים עם סימנים קליניים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםנשיכה
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםנשיכה
שיטות אבחון המחלהDirect Immunoflourescens FITC anti rabies immunoglobulin  on infected  brain
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, ב- CDC Atlanta, GA ,USA
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
6. חיסון שוטף 
7. חיסון בעת אירוע
8. בקרה על חיות הבר המהוות מאגר כגון תכניות חיסון, דילול וכו'
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהבדיקה של רמת נוגדנים לכלבת לבעלי חיים הנכנסים לישראל​