מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתסלמונלוסיס (עופות)
שם המחלה באנגלית(SALMONELLOSIS (Avian
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה חמורה העלולה לסכן אוכלוסיה רחבה
אטיולוגיה (הגורם)ENTEROBACTERIACEAE 
PARATYPHOID
כ - 2500 סרוטיפים. כיום, דגש על 
ENTERITIDIS, TYPHIMURIUM , INFANTIS, HADAR, VIRCHOW
תפוצה בעולםבכל העולם, רחבה   
תפוצה בישראלבכל הארץ, רחבה (כללית) אנטריטידיס וטיפימוריום ברמה של כמעט בעור    
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםכן
סוגי בעלי חיים נפגעיםכל בעלי הכנף    
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםתולעים VERMINS, עופות בר - נברנים
סימנים קליניים בבעלי חייםנדירים בעופות משק ובבעלי כנף בכלל . אם כן, יותר נפוץ בגילים מאוד צעירים. שלשולים, נוצות הבטן דבוקות ומלוכלכות, לעיתים גושים מוגלתיים בעיניים. ירידה בהטלה.   
מקור ההדבקהזיהום סביבתי, נברנים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםלשלשת, נברנים. הדבקה בעופות גם אופקית וגם אנכית (ביצים)
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבאמצעות מוצרי עוף (בעיקר ביצים) שלא נשמרו בשרשרת קירור ו/או לא טופלו נכון
שיטות אבחון המחלהבידוד חיידק, סרולוגיה, PCR
אפשרות אבחון במעבדות שדהכן
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
מיקום מעבדות האבחוןבהרבה ארצות - מעבדות רפרנטיות    
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול -דרישות בתעודות בריאות ליבוא 
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות המחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים וטרינרים בשדה
5. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
6. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
7. השמדת הלהקה שנמצאה בה המחלה
8. חיסון חובה בפרגיות קלות ומטילות ביצי מאכל 
9. חיסון שוטף 
10. חיסון בעת אירוע
11. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה
12. בקרה על חיות הבר המהוות מאגר כגון תכניות חיסון, דילול וכו'
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות לדיווח מקדים לייבוא, עם רשימת הסרוטיפים הקיימים בלהקות המקור​