מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתקדחת מערב הנילוס
שם המחלה באנגליתWest Nile Fever
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם) West Nile virus ממשפחת ה-Flaviviridae. 
נגיף המועבר על ידי חרקים.
תפוצה בעולםכלל עולמית. תפוצה התרחבה בשנים האחרנות.
תפוצה בישראל

בסוסים - כן

בעופות - עד שנת 2000, באווזים כל הארץ. לאחר מכן לא היו דיווחים.

לעתים מתגלה בעופות בר.​

שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםכן. בדרך כלל אנשים מבוגרים נפגעים. סימנים קליניים מחום קל ועד לדלקת מוח ומוות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים וציפורים (אווזים, חסידות, עורבים, יונים)
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםיתושים, עופות בר ממינים מסוימים.
סימנים קליניים בבעלי חיים

סוסים: חום, חולשה וסימנים עצביים

עופות: סימנים עצביים: חוסר שיווי משקל, שיתוקים.

מקור ההדבקהיתושים שעקצו עופות עם וירמיה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמעגל חיים של עוף נגוע - יתוש- סוס.
קיים חשד (לא מוכח חד משמעית) שקיימת הדבקה ישירה בין עופות (לשלשת והפרשות).
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםעוף נגוע- יתוש- בני אדם.
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף PCR, ELISA, SNT
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל. היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בארה"ב.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול.
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה.
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו' (אווזים).
5. השמדת הלהקה שנמצאה בו המחלה (אווזים).
6. חיסון שוטף (חיסון חובה באווזים).
7. חיסון בעת אירוע.
8. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהחיסון סוסים באזורים נגועים.
הערותהבקרה על היתושים מתבצעת על ידי המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המקומיות.​