מאגר מחלות בעלי חיים

​​​שם המחלה בעבריתזיהום של סלמונידים על ידי YESINIA RUCKERI
שם המחלה באנגליתYERSINIOSIS - ENTERIC RED MOUTH
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)YERSINIA RUCKERI
תפוצה בעולםאירופה, צפון אמריקה.
תפוצה בישראלבעבר.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל1988
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםסלמונידים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםדימומים באיזור הלוע, תמותות.
מקור ההדבקהדגים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהבידוד.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
2. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
3. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
4. חיסון בעת אירוע
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.​