מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתאבעבועות כבשים (צאן)
שם המחלה באנגליתSheep Pox
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Capripox virus
תפוצה בעולםצפון ומרכז אפריקה, הודו, המזרח התיכון, סין , דרום אסיה ובריה"מ לשעבר.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת​
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים בלבד.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםחום, אבעבועות על העור ובאברים פנימיים, הגדלת קשרי לימפה, הפרשה מוקופורולנטית מהאף.
מקור ההדבקהבעלי חיים חולים, בעלי חיים שהחלימו מהמחלה עד 8 חודשים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםארוסול, מגע, זבובים, ציוד מזוהם.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהנוגדנים פלאורסצנטיים, בדוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. חיסון שוטף 
6. חיסון בעת אירוע.​​