מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדלקת רחם מדבקת בסוסות
שם המחלה באנגליתContagious equine metritis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Taylorella equigenitalis
תפוצה בעולםאירופה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים וחמורים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםסוסים שחולים באופן כרוני במחלה.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפרשות מוגלתיות מהווגינה יכולות להדביק סייחים במחלה. הסייח נשאר נשא של החיידק, הפלות.
מקור ההדבקהבזמן הרבעה הדבקה מזכר נגוע (זכרים נגועים אינם מראים סימני מחלה).
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהזדווגות.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד של החידק מהפרשות מנקבה או לקיחת מטושים מזכרים (urethral fossa, urethra and penile sheath).
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, באנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.​