מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתאנמיה מדבקת בקלוטי פרסה
שם המחלה באנגליתEquine infectious anemia
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Lentivirus
תפוצה בעולםכלל עולמית.
תפוצה בישראללא
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםחום, דכאון, חולשה, איבוד משקל, בצקות ואנמיה, בעל החיים יכול להשאר נשא של המחלה.
מקור ההדבקהעירוי דם מסוס נגוע, שימוש במחטים מסוס נגוע או כלי ניתוח. באזורים אנדמים ביותר חרקים מוצצי דם יכולים להעביר את המחלה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמעבר של דם.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, PCR , ELISA , AGID.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, ב- weybridge אנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.​