מאגר מחלות בעלי חיים

​​

שם המחלה באנגלית (Brucellosis (Brucella abortus
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה חמורה העלולה לסכן אוכלוסיה רחבה
אטיולוגיה (הגורם)brucella abortus
תפוצה בעולםכן
תפוצה בישראללא
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל1984
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדם

כן. חום עולה ויורד

 

סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבקר
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות,  דלקת פרקים
מקור ההדבקהחלב ומוצרי חלב ללא פיסטור, בעלי חיים נגועים, נפלים, שליות, הפרשות, זרמה
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםחלב ומוצרי חלב ללא פיסטור, בעלי חיים נגועים, נפלים, שליות, הפרשות, זרמה
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםחלב ומוצרי חלב ללא פיסטור
שיטות אבחון המחלהסרולוגיה, בקטריולוגיה
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
6. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
7. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה​ ​