מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדלקת כבד נגיפית של ברווזים
שם המחלה באנגליתDUCK  VIRUS  HEPATITIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)PICORNAVIRUS
תפוצה בעולםמוגבלת למקומות בהם מגדלים ברווזים בצורה אינטנסיבית.
תפוצה בישראללא
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל1957
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםברווזים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםחשד שנברנים מהווים מאגר.
סימנים קליניים בבעלי חייםתמותה פתאומית (HYPERACUTE)ומאסיבית עיניים עצומות, עצירת תנועה מוחלטת. רק בברווזים צעירים מאוד.
מקור ההדבקהכנראה עופות בר.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםבמגע עם חולים. הדבקה מהירה מאוד.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםלא
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, VN, סרולוגיה.
אפשרות אבחון במעבדות שדהכן, בידוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בארה"ב / אנגליה / צרפת
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול - הרישום בתעודות בריאות ליבוא 
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדת הלהקה שנמצאה בה המחלה
4. איסור חיסון.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא.​