מאגר מחלות בעלי חיים


שם המחלה בעבריתדלקת מעיים נגיפית של ברווזים
שם המחלה באנגליתDUCK VIRAL ENTERITIS DUCK PLAGUE
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)HERPESVIRUS   
תפוצה בעולםבמדינות מסויימות (צרפת) בהן מגדלים הרבה ברווזים.
תפוצה בישראללא
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםברווזים, אווזים וברבורים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםחשד בברווזי בר.
סימנים קליניים בבעלי חייםתמותה פתאומית וגדולה (HYPERACUTE) - שמיטת איבר המין, ירידה בהטלה, רגישות לאור.
מקור ההדבקהמגע עם עופות וציוד נגוע.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע ישיר, הפרשות.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, PCR, סרולוגיה
אפשרות אבחון במעבדות שדהכן
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. דרישות בתעודות בריאות ליבוא 
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדת הלהקה שנמצאה בה המחלה
4. איסור חיסון.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא.​