מאגר מחלות בעלי חיים

​​​שם המחלה בעבריתדלקת מוח ופרקים מדבקת בעיזים
שם המחלה באנגלית(Caprine arthritis encephalitis (CAE
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)רטרווירוס
תפוצה בעולםברוב אזורי העולם כולל: אירופה, בריטניה, צפון אמריקה, אפריקה, חצי האי ערב, אוסטרליה ניו-זילנד ודרום אמריקה.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא קיים.
סוגי בעלי חיים נפגעיםעיזים (זכרים ונקבות).
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםעיזים (זכרים ונקבות).
סימנים קליניים בבעלי חייםדלקות פרקים, דלקת מח, עטין נוקשה​.
מקור ההדבקהעיזים נשאיות.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםבקולוסטריום ובחלב (תוך רחמי?) מגע בין בעלי חיים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהסרולוגיה, היסטופתולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותההפרדת גדיים מאמהותיהם מיד אחרי ההמלטה והגמעתם בקולוסטרום וחלב מפוסטר.