מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדלקת עורקים נגיפית
שם המחלה באנגליתEquine viral arteritis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)equine viral arteritis, Arteriviridae
תפוצה בעולםכלל עולמית.
תפוצה בישראלנדירה​
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל 2008
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםחום, דכאון, אנורקסיה, בצקות ברגליים במיוחד אחוריות, בצקות בפרפוציום בזכרים, סימני מחלת נשימה, בצקות בחלק התחתון של הגוף, קשיי הליכה, אטקסיה והפלות.
מקור ההדבקהרססי אויר מסוס נגוע, העברה בזמן הרבעה מזכר נגוע לנקבה נאיבית.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםזירמה ורסס אויר.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, PCR , SNT
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, באנגליה
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהבדיקה סרולוגית של כל סוסה לאחר הפלה.​