מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדבר חזירים קלאסי
שם המחלה באנגליתHog Cholera, Classical swine Fever
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים- מחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית. 
- מחלה שאינה קיימת בארץ. הופעתה מהווה סכנה לענף החזירים בארץ.
אטיולוגיה (הגורם)Family Togaviridae, genus Pestivirus
תפוצה בעולםהמחלה מופיעה בעשרות ארצות שונות בעולם.​
תפוצה בישראלהמחלה הופיעה לאחרונה בשנת 2009, לפני כן לא הופיעה כלל בישראל מאז קום המדינה.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל2009
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים וחזירי בר.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםלא ידוע.
סימנים קליניים בבעלי חיים

הסימנים הקליניים קשורים ישירות לאלימות הנגיף ורגישות החזיר.

זנים אלימים גורמים למופע האקוטי של המחלה, בעוד זנים בעלי אלימות נמוכה גורמים ליותר אירועים כרוניים העלולים להתבטא בצורה לא אופיינית או לא נראית.

המופע האקוטי - החזירים נראים חולים, מתים תוך 10-15 יום, החלמה נדירה. חלק מהחזירים בעדר עומדים עם גב מקושת, אחרים עם ראש שמוט. החולים ידחפו לערמות האחד על השני, חלקם יקיאו הפרשה צהובה. חוסר תאבון ועצירות מלווה בחום גוף גבוה המגיע ל- 42 מעלות. בהמשך המחלה יופיע שילשול. קוניוקטביטיס מלווה בהצטברות לכלוך מתחת לעיניים. לקראת מותם החזירים עומדים בקושי על רגליהם ועל עורם מופיעים כתמים סגולים במיוחד בבטן ובמפשעות.

דבר חזירים כרוני - מאופיין בפרקי זמן מחלה משתנים, לעתים לאורך תקופה ארוכה. המחלה מאופיינת בחוסר תיאבון, עצירות וקרחות. החולים הכרוניים מציגים ראש מאורך בחוסר פרופורציה, עומדים מקושתים בגבם ורגליים אחוריות מתחת לבטנם.

דבר חזירים בוולדות - המופע האלים מתבטא בהפלות בוולדות חולים המתים תוך זמן קצר לאחר ההמלטה. הדבקה תוך רחמית עם נגיף מזן בעל אלימות נמוכה תתבטא במומיפיקציה, המלטה שקטה או המלטה של ולד חלש ורועד. לעיתים מופיעים עיוותים של האברים הפנימיים ושל מערכת העצבים המרכזית. חזירונים מסויימים יוולדו לכאורה בריאים אך יהיו נשאים של הנגיף (כמו BVD בבקר).  נשאים כנ"ל נובעים מחשיפה של העובר בטרימסטר הראשון לנגיף בעל אלימות נמוכה. חזירונים, נשאים כנ"ל הם אימונו טולרנטים ואינם יוצרים נוגדנים מנטרלים לנגיף, וכל חייהם הם וירמיים. נשא כזה יכול לכאורה להיות בריא במשך מספר חודשים עד אשר יראה סימני מחלה המתבטאים בחוסר תיאבון, דיכאון, קוניוקטיביטיס, דרמטיטיס, שילשול, ובעיות תנועה. בהמשך יופיעו שיתוק ומוות.

במשקי רבייה - הדבקה עם נגיף עם אלימות נמוכה גורם לתוצאות רבייה גרועות וזה מהווה את סימן המחלה היחיד.

מקור ההדבקהחזירים חולים או נשאים או הפרשות או רקמות מחזירים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע בדרך כלל העברה אורלית.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין.
שיטות אבחון המחלה

איבחון קליני, האיבחון הסופי מחייב איבחון מעבדתי במעבדה מיועדת לכך והמסוגלת להבדיל בין דבר חזירים קלאסי ודבר חזירים אפריקאי.

השיטות הן זיהוי הנגיף עם נוגדנים זוהרים ובהמשך בידוד נגיף בתרביות תאים.

איבחון הגנום ב-PCR אימונוהיסטוכימיה לזיהוי הנגיף ברקמה, אליזה לזיהוי אנטיגן ואליזה לבדיקת נוגדנים.

אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בפירברייט, הולנד, איטליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. איסור חיסון.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהצעדים יינקטו עם הופעת המחלה.​