מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתלאוקוזיס בעופות
שם המחלה באנגליתAVIAN  LEUKOSIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם) ALPHARETROVIRUS(RETROVIRIDAE) 
תפוצה בעולםרחבה.
תפוצה בישראלכן
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלמקרים נדירים
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםתרנגולות (יש בידודים מפסיונים, שלווים ותוכים).
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםלא ברור.
סימנים קליניים בבעלי חייםניוון, לעיתים גידולים תת-עוריים.
מקור ההדבקהאנכי (מאימהות נגועות לצאצאים) ואופקי. מגע. יש משקל גדול לרגישות הגנטית.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע ישיר.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםלא
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, סרולוגיה, אימונוהיסטוכימיה.
אפשרות אבחון במעבדות שדהלא
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
4. איסור חיסון.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא.​​