מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתמחלת טשן.
שם המחלה באנגליתTeschen disease or Enterovirus Encephalomyelitis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים- מחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
- מחלת חזירים בלבד.
אטיולוגיה (הגורם)נגיף ממשפחת הפיקורנה, גנוס אנטרווירוס, סרוטייפ 1.
תפוצה בעולםמרכז ומזרח אירופה, באפריקה מדגסקר ואוגנדה.
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםלא ידוע
סימנים קליניים בבעלי חייםהמחלה החריפה- מחלת טשן 1 PEV בחזירם בכל הגילים, אך בגיל 3 חודשים החזירונים רגישים במיוחד. חום, דיכאון, חוסר תיאבון, רעידות, אטקסיה, חוסר קואורדינציה, קשיון הגפיים. ניסטגמוס, אפיסטוטונוס, עויתות קלוניות, שיתוק מתקדם וקומה, שיעור תמותה 70 - 90% תוך 3-4 ימים.
מקור ההדבקהחולים והפרשות.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמחלימים מפרישים הנגיף עד 7 שב'.  נגיף שורד בהפרשות עד 3 חודשים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהקלינית, סרולוגית זויגי נסיוב, היסטולוגית -אך לא ייחודי.
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בהונגריה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
2. איסור חיסון.
הערותהמחלה אינה מהווה סיכון.​