מאגר מחלות בעלי חיים

​​שם המחלה בעבריתנזלת ממארת
שם המחלה באנגליתSheep Associated Malignant Catarrhal Fever (SA-MCF)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Gammaherpes virus Ovine Herpes Virus -2
תפוצה בעולםכל עולמית.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת (נדיר)
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא​
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, איילים, תאו, עזים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפרשות מהאף, סימנים נוירולוגיים, עין כחולה.
מקור ההדבקההפרשות אף מכבשים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהפרשות אף מכבשים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהHemi nested PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בקנדה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץפיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהיש להפריד בין בקר לצאן.