מאגר מחלות בעלי חיים

​שם המחלה בעבריתנמק נגיפי של המח
שם המחלה באנגליתVIRAL NERVOUS NECROSIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)NODAVIRUS
תפוצה בעולםאירופה התיכונית, דרום-מזרח אסיה.
תפוצה בישראלכן
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת​
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםדגי מים מלוחים, ובפרט לברק.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים?
סימנים קליניים בבעלי חייםסימנים נוירולוגיים, תמותות.
מקור ההדבקהדגים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
2. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
3. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
4. איסור חיסון.