מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתרימת הבורג האמריקאית
שם המחלה באנגליתThe new world screwworm (Primary screwworm; American screwworm)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)Cochliomyia hominivorax (Calliphoridae)
תפוצה בעולםקוסטה ריקה, פנמה, קריביים עד דרום ברזיל
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלמעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםרימות בפצעים, ללא טיפול יכול לגרום מוות
סוגי בעלי חיים נפגעיםבעלי דם חם רבים, בעיקר בקר וצאן
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםפצעים עם רימות, פצעים מפרישים, נוזל חום אדמדם המושך זבובים שונים. בקר מסתתר בצל עמוק    
מקור ההדבקהבוגרים מעופפים, נדידת בעלי חיים ו/או אדם נגועים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםבוגרים מעופפים
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבוגרים מעופפים
שיטות אבחון המחלהאנטומולוג סיסטמטיקאי לאבחון Diptera
אפשרות אבחון במכון הווטרינרייש
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול -קרנטינה 
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה 
חומרי הדברה – מריחה, טבילה, ריסוס או הזרקה.
הפסקת טיפולים פוצעים במידת האפשר.
6. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהפיזור זכרים מעוקרים ולכידת נקבות
הערותTraumatic myiasis (obligatory)​