מאגר מחלות בעלי חיים

​​

שם המחלה בעבריתסלמונלה פולורום, סלמונלה גלינרום, סלמונלה אריזונה בעופות
שם המחלה באנגליתSALMONELLA PULLORUM - PULLORUM DISEASE
SALMONELLA GALLINARUM - FOWL TYPHOID
SALMONELLA ARIZONA
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)חיידקים מסוג סלמונלה הרשומים מעלה
תפוצה בעולםרחבה 
תפוצה בישראלשלושת החיידקים לא קיימים בארץ 
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלבשנת 1993 - סלמונלה גלינרום
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבעקרון כל בעלי הכנף. דיווח על סימנים קליניים, רק בתרנגולות, תרנגולי הודו ופסיונים.
גלינרום: כנ"ל, אך קליניקה ותמותה רק בתרנגולי הודו
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים

- כנראה ברווזים (פולורום וגלינרום)

- כנראה ברווזים, אווזים, יונים (גלינרום)
- כמעט אך ורק תרנגולי הודו (בגיל צעיר בעיקר) (אריזונה)

סימנים קליניים בבעלי חייםשלשולים, לעיתים תמותה בהדגרה (גלינרום ופולורום) - אם הביצים מלהקות נגועות,
אדישות, נוצות מלוכלכות ודבוקות בבטן, לעיתים דלקות פרקים
מקור ההדבקהרפד נגוע, אנכית (ביצים נגועות), בעלי כנף נגועים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהפרשות (לשלשת) 
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבקטריולוגיה, סרולוגיה
אפשרות אבחון במעבדות שדהכן
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול - דרישות בתעודות בריאות ליבוא 
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה - בלהקות יבוא, סרולוגיה (בקטריולוגיה לחיוביים) בתום תקופת ההסגר 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. השמדת הלהקה שנמצאה בה המחלה
7. איסור חיסון
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהסלמונלה פולורום עלולה להתבטא רק בעת הבגרות המינית אפילו אם הלהקה הגיעה נגועה מהבקיעה (הבקטריולוגיה הקבועה לא תבודד את החיידק)
דרישות בתעודות בריאות ליבוא
הערות נוספותמכיוון ששלוש הסלמונלות לא אובחנו בארץ שנים רבות, הן אוחדו בטופס אחד: המדיניות היא זהה לשלושתן​​