מאגר מחלות בעלי חיים

​​​

שם המחלה בעבריתשחפת בעופות​
שם המחלה באנגליתAVIAN TUBERCULOSIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)MYCOBACTERIUM  AVIAN    
תפוצה בעולםרחבה.
תפוצה בישראלבעשור האחרון לא אובחנה.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל
שנת 1999 בבקר.
ב- 2013 וב- 2017 הופיעה בטפירים מגן חיות.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםכן
סוגי בעלי חיים נפגעיםנדיר מאוד בעופות משק לעיתים בעופות חצר, גני חיות.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםציפורים, עופות חצר.
סימנים קליניים בבעלי חייםלא יחודיים: עייפות, דכאון, בהמשך ירידה במשקל, ניוון שריר החזה.
מקור ההדבקהפצעים במעיים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםלשלשת, סביבה מזוהמת (רפד, אדמה)ציוד נגוע.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםנדיר מבעלי כנף לבני אדם.
שיטות אבחון המחלהסימנים בנתיחה לאחר המוות, היסטולוגיה, בקטריולוגיה.
אפשרות אבחון במעבדות שדהלא
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
4. איסור חיסון 
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהבמקרה של עדר נגוע, הוא מושמד​​