מאגר מחלות בעלי חיים

​​

שם המחלה בעבריתסינדרום הרבייה והנשימה בחזירים
שם המחלה באנגליתPorcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים- מחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
- סיכון לענף גידול החזירים.
אטיולוגיה (הגורם)נגיף ממשפחת Genus Arterivirus ,Arteriviridae
תפוצה בעולםאירופה וארה"ב.
תפוצה בישראלהופיעה לראשונה בצפון בשנת 2017​
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםחזירים​
סימנים קליניים בבעלי חיים

חומרתם תלויה באלימות הנגיף. הפלות בטרימסטר שלישי, בלהקות חזירים נאיביים הסימנים הם חוסר תיאבון, חום, קוצר נשימה, הגורים נולדים טרם זמנם או מעבר לזמנם חלקם מומיות, חלקם מתים בהמלטה, או ולדות קטנים וחלשים.

בלהקות חזירים בהם כבר מצויה המחלה, עיקר הסימנים הקליניים מתבטאים בגורים חלשים, הופעה של מחלות שגר אחרות ותמותת גורים מוגברת.

מקור ההדבקהחזירים חולים או נגועים והפרשות נגועות.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםחזירים חולים, נגועים והפרשותיהם. נשאים עד 5 חודשים, העברה במגע הדוק ומגע עם הפרשות נגועות במיוחד רוק, חלב וזרע.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהמבוססת סובייקטיבית על קליניקה מחשידה ולקויות מיקרוסקופיות ובאופן אובייקטיבי על תוצאות ניתוחי הרבייה במשק. בידוד נגיף מנסיוב חזירים צעירים חולים. אימונוהיסטוכימיה ו- PCR.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן​
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בהולנד.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.