מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתתסמונת לב מימית בבקר וצאן
שם המחלה באנגליתCowdriosis, Heartwater
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)הריקציה Ehrlichia (Cowdrioa) ruminantum
תפוצה בעולםאפריקה והאיים הקריביים.
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדם-
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, כבשים, עיזים, מע"ג בר באפריקה.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםחום גבוה, סימנים עצביים, שלשול ומוות.
מקור ההדבקהקרציות  Amblyoma uoariegatum ו- A. habraeum.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםע"י קרציות מהסוג Amblyoma.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהזיהוי הטפיל באנדותל קפילריות מהמח.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. חיסון בעת אירוע
4. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה
5. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.​