מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתתולעת התרמיל
שם המחלה באנגליתTrichinella spiralis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)תולעת עגולה Trichinella spiralis   
תפוצה בעולםעולמית
תפוצה בישראלבצפון הארץ ואיזורים הרריים
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםסימנים שונים: כאבי שרירים, דימומים ועד מחלה קשה שמתפתחת למוות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםכל סוגי בעלי חיים אך בעיקר חזירים, טורפים ומכרסמים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםחזירים, טורפים (תנים בעיקר בארץ).
סימנים קליניים בבעלי חייםלרוב לא נצפים אך בהדבקה קשה - תמותה.
מקור ההדבקהבשר נגוע בזחלי טריכינלה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאכילת רקמת שריר נגועה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאכילת רקמת שריר נגועה.
שיטות אבחון המחלהמיקרוסקופיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן  מכון וטרינרי, עיריית נצרת.
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
2. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהבדיקה קפדנית של חזירי בר לאחר שניצודו.​