מפות מחלת הפה והטלפיים

 

 

מפת התפרצות פה וטלפיים לחודש מרץ שנת 2007https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/mapa_mahalat_pe_tlafaim/Pages/מפת התפרצות פה וטלפיים לחודש מרץ שנת 2007.aspxמפת התפרצות פה וטלפיים לחודש מרץ שנת 2007
דו"ח דחוף התפרצות פה וטלפיים בהסגר בחודש 02/06https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/mapa_mahalat_pe_tlafaim/Pages/doh_pe_tlafaim_02-06.aspxדו"ח דחוף התפרצות פה וטלפיים בהסגר בחודש 02/06
מפת הסגרים של פוט 2004https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/mapa_mahalat_pe_tlafaim/Pages/מפת הסגרים של פוט 2004.aspxמפת הסגרים של פוט 2004