פרסומים

​היום נמנו 30 ימים מתחילת הספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים של עדר הצאן בבאקה אל ערביה.
לא נצפו מקרים חדשים במשק זה, ובביקור במשק היום, לא מצא מנהל ל.ו. השרון, ד"ר וסרמן, סימני מחלה בבעלי החיים. אי לכך, ההסגר וכל המגבלות, מוסרים ממשקים באזור ההסגר סביב באקה אל ערביה.

​סיום הספירה לאחור בבאקה אל ערביה​​

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי ניקוי והדברה - 29.3.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי ניקוי והדברה - 29.3.20
סיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_metilot.aspxסיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 2020
רשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim.aspxרשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​