פרסומים

​היום נמנו 30 ימים מתחילת הספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים של עדר הצאן בבאקה אל ערביה.
לא נצפו מקרים חדשים במשק זה, ובביקור במשק היום, לא מצא מנהל ל.ו. השרון, ד"ר וסרמן, סימני מחלה בבעלי החיים. אי לכך, ההסגר וכל המגבלות, מוסרים ממשקים באזור ההסגר סביב באקה אל ערביה.

​סיום הספירה לאחור בבאקה אל ערביה​​

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspxחשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019