פרסומים

​היום נמנו 30 ימים מתחילת הספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים של עדר הצאן בבאקה אל ערביה.
לא נצפו מקרים חדשים במשק זה, ובביקור במשק היום, לא מצא מנהל ל.ו. השרון, ד"ר וסרמן, סימני מחלה בבעלי החיים. אי לכך, ההסגר וכל המגבלות, מוסרים ממשקים באזור ההסגר סביב באקה אל ערביה.

​סיום הספירה לאחור בבאקה אל ערביה​​

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019