פרסומים

​היום נמנו 30 ימים מתחילת הספירה לאחור במוקד הפה והטלפיים של עדר הצאן בבאקה אל ערביה.
לא נצפו מקרים חדשים במשק זה, ובביקור במשק היום, לא מצא מנהל ל.ו. השרון, ד"ר וסרמן, סימני מחלה בבעלי החיים. אי לכך, ההסגר וכל המגבלות, מוסרים ממשקים באזור ההסגר סביב באקה אל ערביה.

​סיום הספירה לאחור בבאקה אל ערביה​​

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020
רמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspxרמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי 2020
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם