2013

 

 

מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_20-7-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_27-4-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013קטרת העור בעדרי בקר
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 3/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 3/4/2013קטרת העור בעדרי בקר
אירועי קטרת העור בישראל - 2012-2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_2012-2013.aspxאירועי קטרת העור בישראל - 2012-2013קטרת העור