2013


להלן מפה המפרטת את אירועי מחלת קטרת העור בעדרי בקר (לבשר ולחלב), לאורך שנת 2012 ועד ל- 20.7.13.
למפה

 

 

הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_bakar_2014.aspxהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_27-4-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013קטרת העור בעדרי בקר
התפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2013/Pages/lsd_spreading_2012-2013.aspxהתפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013קטרת (LSD) העור בישראל בשנים 2012