2013


להלן מפה המפרטת את אירועי מחלת קטרת העור בעדרי בקר (לבשר ולחלב), לאורך שנת 2012 ועד ל- 15.2.13.
למפה