2013


להלן מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לבשר ולחלב) בישראל, נכון לתאריך 27/3/2013.

למפה
קטרת העור בבקר

 

 

הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_bakar_2014.aspxהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_20-7-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013
התפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2013/Pages/lsd_spreading_2012-2013.aspxהתפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013קטרת (LSD) העור בישראל בשנים 2012