2011

 

 

דו"ח שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2011/Pages/doh_shnati_oie_ 2012.aspxדו"ח שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 2011דו"ח שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 2011
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 7-12/2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2011/Pages/doh_shnati_oie_7-12 2012.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 7-12/2011דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2011/Pages/doh_o.i.e.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2011דו"ח חצי שנתי ל