2012

 

 

דו"ח שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2012/Pages/doch_shnati_oie_2012.aspxדו"ח שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 2012
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים, יולי - דצמבר 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2012/Pages/doch_hatzi_shnati_7-12 2012.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים, יולי - דצמבר 2012דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים ימיים, יולי - דצמבר 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2012/Pages/doch_hatzi_shnati_yamiim_ 7-12 2012.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים ימיים, יולי - דצמבר 2012
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2012/Pages/doch_oie_1-6-2012.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2012דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2012