2012


להלן דו"ח חצי שנתי למחלות בעלי חיים בישראל לתקופה של יולי - דצמבר 2012, מאת השירותים הווטרינריים לארגון ה-O.I.E הבינלאומי.
לדו"ח