2012


להלן דו"ח שנתי למחלות בעלי חיים בישראל כפי שהוגש ל-O.I.E, הארגון הבינלאומי למחלות בעלי חיים.

לדו"ח