2014

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר - יוני 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2014/Pages/דוח חצי שנתי 1-6.2014.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר - יוני 2014דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2014/Pages/דוח חצי שנתי חיום יבשה 1-6.2014.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 2014דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, יולי-דצמבר 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2014/Pages/doch_hatzi_shnati_yabashtim_7-12_2013.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, יולי-דצמבר 2013דו"ח חצי שנתי חיות יבשה, יולי
דו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2014/Pages/doch_shnati- 2013.aspxדו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2013דו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2013