2015

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - ינואר-יוני 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2015/Pages/Review_Report_ISR_Jan-Jun_2015 aquatic.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - ינואר-יוני 2015דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - ינואר-יוני 2015
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - ינואר-יוני 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2015/Pages/Review_Report_ISR_Jan-Jun_2015 terrestrial.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - ינואר-יוני 2015דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - ינואר-יוני 2015
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - יולי-דצמבר 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2015/Pages/doch_hatzi_shnati_yabasha_ 07-12-2014.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - יולי-דצמבר 2014דוח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה - יולי-דצמבר 2014
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2015/Pages/doch_hatzi_shnati_maim_ 07-12-2014.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2014דוח חצי שנתי ל
דו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2015/Pages/doch_shnati_oie_2014.aspxדו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2014דו"ח שנתי ל-O.I.E שנת 2014