2016

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים ינואר-יוני 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2016/Pages/doch_hazti_shnati_maim_2016.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים ינואר-יוני 2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה ינואר-יוני 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2016/Pages/doch_hazti_shnati_yabasha_2016.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה ינואר-יוני 2016
דוח שנתי ל-O.I.E לשנת 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2016/Pages/Annual report 2015 - OIE.aspxדוח שנתי ל-O.I.E לשנת 2015דוח שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2016/Pages/doch_7-12-2015.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2016/Pages/doch_yabasha_2016.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015