2016

להלן פרטי דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E לחודשים ינואר - יני לשנת 2015 לחיות מים.

לדו"ח