​​​​

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר-יוני 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/jan_june_2017_maim.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר-יוני 2017
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/Semi-annual-O-I-E-report--terrestrial-Jan-June-2017.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 2017
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים יולי - דצמבר 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/7-12-2016-hayot_maim.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים יולי - דצמבר 2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה יולי - דצמבר 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/7-12-2016-hayot_yabasha.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה יולי - דצמבר 2016
דו"ח שנתי ל- O.I.E שנת 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/oie_doch_shnati_-2016.aspxדו"ח שנתי ל- O.I.E שנת 2016