​​

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר - יוני, 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2018/Pages/oie_hayot_maim_1-6-18.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר - יוני, 2018
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר - יוני, 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2018/Pages/oie_hayot_yabasha_1-6-18.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר - יוני, 2018
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, יולי-דצמבר 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2018/Pages/doch_hatzi_shnati_hayot_maim_2017.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, יולי-דצמבר 2017
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, יולי-דצמבר 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2018/Pages/doch_hatzi_shnati_hayot_yabasha_2017.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, יולי-דצמבר 2017
דו"ח שנתי ל- O.I.E שנת 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2018/Pages/doch_shnati_2017.aspxדו"ח שנתי ל- O.I.E שנת 2017