דווח שנתי ל-O.I.E מחלות בעלי חיים - שנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2020/Pages/doch_oie_2019.aspxדווח שנתי ל-O.I.E מחלות בעלי חיים - שנת 2019
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E יולי עד דצמבר 2019 - חיות מיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2020/Pages/hatzi_shnati_maim_2019.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E יולי עד דצמבר 2019 - חיות מים
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E יולי עד דצמבר 2019 - חיות יבשהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2020/Pages/hatzi_shnati_yabasha_2019.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E יולי עד דצמבר 2019 - חיות יבשה