2011

 

 

מכתב סיכום שנה בנושא פה וטלפיים מאת היו"ר והמזכיר של הצוות האירופי לפה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2011/Pages/sikum_pe_tlafaim.aspxמכתב סיכום שנה בנושא פה וטלפיים מאת היו"ר והמזכיר של הצוות האירופי לפה וטלפייםמכתב סיכום שנה בנושא פה וטלפיים מאת היו"ר והמזכיר של הצוות האירופי לפה וטלפיים
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 26/4/2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2011/Pages/ezorim_meshakim_newcasel_2-1-11.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 26/4/2011אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל
סיכום אירועי ניוקסל אחרונים - 30/1/2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2011/Pages/sikum_newcasel_30.1.11.aspxסיכום אירועי ניוקסל אחרונים - 30/1/2011סיכום אירועי ניוקסל אחרונים - 30/1/2011