2012

 

 

דו"ח ה- OIE הערכת השירותים הווטרינריים הישראליים (PVS)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2012/Pages/oie_pvs.aspxדו"ח ה- OIE הערכת השירותים הווטרינריים הישראליים (PVS)דו"ח ה- OIE הערכת השירותים הווטרינריים הישראליים (PVS)