2013


להלן מידע אודות התפשטות מחלת קטרת (LSD) העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) בישראל בשנים 2012-2013.
להמשך

 

 

הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_bakar_2014.aspxהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_20-7-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 20/7/2013
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_27-4-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013קטרת העור בעדרי בקר